Όροι χρήσης παρακολούθησης ιστοσελίδας kvacs.gr & τρέχουσας Πολιτικής Απορρήτου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής https://www.kvacs.gr, aka kvacs.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα/Εφαρμογή»).

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγονται από την kvacs.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. H Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από την kvacs.gr.

Αν ο επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής και τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή ή να ακολουθήσει την Διαδικασία Εξαίρεσης όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της kvacs.gr. Η αποστολή e-mail από αναγνώστες σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανήκουν στην ιστοσελίδα kvacs.gr ή εν γένει σε ιστοσελίδες και οντότητες που ανήκουν στην KV Advertising and Content Services θεωρείται αυτόκλητη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

2. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mails, ημερομηνία γέννησης και λοιπές συναφείς προσωπικού χαρακτήρα πληροφορίες θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να γίνει μέλος της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ή κατόπιν σαφούς ενημέρωσης για χρήση συγκεκριμένης υπηρεσίας που δεν απαιτεί εγγραφή μέλους.

Η kvacs.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ (PII)

3.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Για την χρήση των υπηρεσιών της kvacs.gr, η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης χρήστη (PII) είναι πιθανό να κρίνεται απαραίτητη. Τα Προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το όνομα, η διεύθυνση e-mail ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου. Δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου μπορεί επίσης να συλλεχθούν, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, cookies, αναγνωριστικά διαφήμισης (advertising IDs), είδος και αναγνωριστική ταυτότητα συσκευής και ούτω καθεξής.

Η διαδικασία Εγγραφής στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή και η χρήση των υπηρεσιών μας απαιτεί την παροχή ενός ελάχιστου όγκου προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5 και μόνο για το χρονικό διάστημα που η δυνατότητα Εγγραφής στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη.

Η Εφαρμογή συλλέγει τις παρεχόμενες από τους αναγνώστες και χρήστες της πληροφορίες κατά τη λήψη και χρήση αυτής. Η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων προς την kvacs.gr, με οποιονδήποτε τεχνολογικά εφικτό τρόπο, είναι προαιρετική. Κάποια από τα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες που προσφέρονται μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε χρήστες που δεν έχουν εγγραφεί. Επιπλέον, η Εφαρμογή μπορεί να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες αυτόματα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, τον τύπο της κινητής συσκευής, το μοναδικό ID της συσκευής, τη διεύθυνση IP της κινητής συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τα προγράμματα περιήγησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η Εφαρμογή. Όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, ενδέχεται μέσω της τεχνολογίας GPS (ή άλλης παρόμοιας) να καθοριστεί η τρέχουσα τοποθεσία σας, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η περιοχή που βρίσκεται ο κάθε χρήστης / αναγνώστης για την εμφάνιση σχετικών μηνυμάτων / δεδομένων / προσαρμοσμένων λειτουργιών.

3.2 ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης / μέλος οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα/ Εφαρμογή προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97, Data Protection Directive (95/46/EC), ePrivacy directive (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC), όπως ισχύουν σε παρόντα χρόνο, σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό τις οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, με τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής, είναι δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη – μέλους, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή του από τη συλλογή δεδομένων ή/και διαγραφή των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση admin@kvacs.gr. Η συλλογή δεδομένων από την Εφαρμογή μπορεί να τερματιστεί με την απεγκατάσταση της Εφαρμογής από τον χρήστη. Η ενδεδειγμένη από τη συσκευή, λειτουργικό σύστημα, ηλεκτρονικό κατάστημα ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί από τον χρήστη. Επίσης, ο αναγνώστης – χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies, τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google Ads Settings. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων από cookies τρίτων μέσα από την υπηρεσία Network Advertising Initiative. Αν δεν επιθυμεί την καταγραφή της γεωγραφικής σας θέσης, παρακαλείται να απενεργοποιήσει τα Location Services στις ρυθμίσεις της κινητής του συσκευής.

3.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Από την kvacs.gr δηλώνεται ρητά το παρακάτω, σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία GPR: Σύμφωνα και με τα άρθρα 11-13 του Νόμου 2472/1997, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επίσης και το δικαίωμα απεγγραφής από τις λίστες προσωπικών δεδομένων που διατηρεί η kvacs.gr. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά, παρακαλούμε αποστείλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@kvacs.gr ή επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 46-48, ΣΕΠΟΛΙΑ, 104 43, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ

3.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ/ΧΡΗΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ GDPR

Για τους αναγνώστες/χρήστες της kvacs.gr, για τους οποίους η ιστοσελίδα διατηρεί προσωπικά στοιχεία, μετά από επικοινωνία τους με την επιχείρηση στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 3.4, η kvacs.gr είναι δυνατόν να προβεί στις παρακάτω επιπλέον ενέργειες:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης ότι βρίσκεστε με τη θέλησή σας σε λίστες προσωπικών δεδομένων
  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που κρατάμε από τον ίδιο τον κάτοχο, αρκεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας και να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του
  • Δικαίωμα στη λήθη. Η kvacs.gr θα συμμορφωθεί αυτομάτως, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε αναγνώστης ή χρήστης της ιστοσελίδας επιθυμεί σε χρόνο μεταγενέστερο την απεγγραφή των προσωπικών του δεδομένων.
  • Προστασία από παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση παραβίασης του συστήματος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, η kvacs.gr λαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εντός 72 ωρών για το συμβάν και για συμφωνημένες μελλοντικές ενέργειες αντιμετώπισης.

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η kvacs.gr ενδέχεται να συλλέξει ή/και να μεταβιβάσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

4.1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ MARKETING

Ενδέχεται να συνεργαζόμαστε με εταιρείες στατιστικών (web/ mobile app statistics) για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς η Ιστοσελίδα / Εφαρμογή χρησιμοποιείται και για την καταγραφή στατιστικών όπως η συχνότητα επισκέψεων και η διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα.

Συνεργαζόμαστε με διαφημιστές και διαφημιστικά δίκτυα τρίτων, οι οποίοι διατηρούν δικαίωμα να γνωρίζουν πως οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή. Διαφημιστές και διαφημιστικά δίκτυα χρησιμοποιούν ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, του μοναδικού αναγνωριστικού ταυτοποίησης της συσκευής του χρήστη ή/και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του χρήστη.

Για την προστασία της ανωνυμίας των πληροφοριών, χρησιμοποιείται τεχνολογία κρυπτογράφησης για να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο ότι τρίτα μέρη δεν μπορούν να διασταυρώσουν την ταυτότητα φυσικών προσώπων. Οι Συνεργάτες ή Συνιδιοκτήτες/Αγοραστές της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με άλλες ιστοσελίδες / εφαρμογές που έχετε χρησιμοποιήσει / κατεβάσει, ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, ακριβείς πληροφορίες για τη θέση σας, αλλά και μη ακριβείς πληροφορίες για τη θέση σας, προκειμένου να προβάλουν στοχευμένες διαφημίσεις εντός της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής και αλλού. Κρυπτογραφημένες πληροφορίες που έχετε δώσει ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε εταίρους μας και να συνδυαστούν με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με εσάς για λόγους στατιστικής ανάλυσης ή διαφήμισης. Οι Συνεργάτες ή Συνιδιοκτήτες/Αγοραστές της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής δεν έχουν ανεξάρτητη χρήση των πληροφοριών που μεταβιβάζουμε σε αυτούς και έχουν προκαταβολικά συμφωνήσει ότι θα τηρούν τους κανόνες που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία. Οι χρήστες που επιθυμούν να εξαιρεθούν θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες όπως περιγράφονται στην ενότητα 3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ.

4.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Δεν μεταβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες με σκοπό την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε ή διαφημιστικής προσφοράς που προσφέρεται από εμάς ή τρίτους. Δεδομένα επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται μεταξύ ιστοσελίδων ιδιοκτησίας KV Advertising and content services. Η μεταβίβαση πληροφοριών μεταξύ συνεργατών συμπεριλαμβάνει εφαρμογές ή ιστοσελίδες που ενσωματώνουν με API ή άλλο τρόπο τις υπηρεσίες μας και API ή υπηρεσίες με τις οποίες έχει διασυνδεθεί η kvacs.gr.

4.3 ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας/ Εφαρμογής μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

4.4 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Ενδέχεται να συνεργαστούμε με εταίρους που χρησιμοποιούν SDK για κινητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένου του OneSignal Messaging SDK, για την παθητική συλλογή πληροφοριών, η οποία, σε γενικές γραμμές, μας βοηθά στην αποστολή εξατομικευμένων ειδοποιήσεων/ μηνυμάτων.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου. Ανάλογα με τις άδειες που χορηγούνται σε αυτή την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή (δείτε την παράγραφο 7), οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης e-mail σας.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την ακριβή θέση ή πληροφορίες WiFi, εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί, και μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών/ λογαριασμών χρηστών (για παράδειγμα, Android Advertising ID). Διαδικασία εξαίρεσης: Εξαίρεση από Ειδοποιήσεις OneSignal Push Notifications Μπορείτε, στις περισσότερες περιπτώσεις να εξαιρεθείτε από τη λήψη των ειδοποιήσεων/ μηνυμάτων μεταβαίνοντας στις “Ρυθμίσεις” της συσκευής σας και εντοπίζοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις (ενδέχεται κάτω από τον τίτλο “Ειδοποιήσεις”), και στη συνέχεια αλλάζοντας αυτές τις ρυθμίσεις για ορισμένες ή όλες τις εφαρμογές στη συσκευή σας. (Διαφορετικές διαμορφώσεις της συσκευής, ή ενημερώσεις στις συσκευές, μπορεί να επηρεάσουν ή να αλλάξουν το πώς λειτουργούν αυτές οι ρυθμίσεις.) Εξαίρεση από Διαφημίσεις με Βάση Ενδιαφέροντα σε κινητές Συσκευές Μπορείτε να εξαιρεθείτε από στοχευμένες διαφημίσεις οι οποίες χρησιμοποιούν μοναδικά αναγνωριστικά κινητών συσκευών με σκοπό την προβολή διαφημίσεων με βάσει τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις αυτές με το άνοιγμα της εφαρμογής «Ρυθμίσεις Google» στη συσκευή σας, επιλέγοντας «Διαφημίσεις», και στη συνέχεια, επιλέγοντας την επιλογή να εξαιρεθείτε από τις «Διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος». (Διαφορετικές διαμορφώσεις της συσκευής, ή ενημερώσεις στις συσκευές, μπορεί να επηρεάσουν ή να αλλάξουν το πώς λειτουργούν αυτές οι ρυθμίσεις.)

4.5 ΠΩΛΗΣΗ / ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ / ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εάν υπάρξει πώληση, συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση ουσιωδών στοιχείων ενεργητικού, αναδιοργάνωση ή εκκαθάριση η kvacs.gr τότε, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, η kvacs.gr δύναται να μεταβιβάσει / πωλήσει / εκχωρήσει πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη. Στην περίπτωση αυτή, η kvacs.gr επιφυλάσσεται ότι θα ειδοποιήσει όλα τα μέλη της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής που επηρεάζονται πριν τη μεταβίβαση των προσωπικών στοιχείων ή πριν αποτελέσουν αντικείμενο διαφορετικής Πολιτικής Απορρήτου.

4.6 ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ / ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η kvacs.gr ενδέχεται να παραχωρήσει δεδομένα προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομικού αιτήματός προκειμένου να:

  • Συμμορφωθεί με εφαρμοστέους νόμους
  • Ανταποκριθεί σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημι-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους)
  • Συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία
  • Προστατεύσει τα δικαιώματα και περιουσία της, την Ιστοσελίδα ή / και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας.

O χρήστης / μέλος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ (PII)

5.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, ο επισκέπτης πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο του, ένα e-mail και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Κατά μία ενδεχόμενη διαδικασία εγγραφής στην ίδια την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή ή σε ένθετη, ξεχωριστή υπηρεσία που ενδεχομένως να υπάρχει, ο επισκέπτης καλείται να δηλώσει επιπλέον προαιρετικές πληροφορίες, αν και εφόσον το επιθυμεί, όπως περιοχή διαμονής, ημερομηνία γέννησης, φύλο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αγαπημένη πόλη/τοποθεσία, αγαπημένος ταξιδιωτικός προορισμός, αγαπημένη ιστοσελίδα, καθώς και άλλες εν δυνάμει σχετικές προσωπικές πληροφορίες, που θα έχουν καταχωρηθεί με τη θέλησή του. Μετά την εγγραφή, τα παραπάνω στοιχεία λογαριασμού είναι δυνατό να προβάλλονται / τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση από τον ίδιο τον χρήστη / μέλος με χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης ή κατόπιν επικοινωνίας σχετικού αιτήματος προς την kvacs.gr. Επίσης, η kvacs.gr δύναται να διατηρεί διαφορετικό τρόπο και προϋποθέσεις χρήσης υπηρεσιών που παρέχει και δεν απαιτούν εγγραφή στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή.

5.2 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης / μέλος της kvacs.gr έχει τη δυνατότητα, προαιρετικά, να δηλώσει και επιπλέον ειδικά σχόλια που αφορούν την υπηρεσία που πρόκειται να λάβει. Με την ολοκλήρωση της λήψης δεδομένων από την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή, με Εγγραφή ή και χωρίς, της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τα τυχόν ειδικά σχόλια, είτε στην πλατφόρμα της Ιστοσελίδας / Εφαρμογή, είτε σε λογαριασμούς που διατηρεί το kvacs.gr σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (για παράδειγμα, Facebook, Twitter, Instagram και άλλες εφαρμογές ή ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης) μπορούν να μεταβιβάζονται αυτόματα σε συνεργαζόμενους πελάτες με την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή, ειδικά αν είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη παροχή των σχετικών υπηρεσιών που οι εταιρείες των πελατών παρέχουν.

5.3 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος δύναται να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως, για παράδειγμα, το Facebook και το Twitter. Σε κάθε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που μοιράζεται θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος καλείται να τροποποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αυτές απευθείας. Η kvacs.gr δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων.

5.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Η kvacs.gr διατηρεί το δικαίωμα να ηχογραφεί κατά περίπτωση τις τηλεφωνικές κλήσεις από και προς το τηλεφωνικό κέντρο της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας, καθώς οι ηχογραφημένες κλήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση του προσωπικού η kvacs.gr και για την επίλυση τυχόν αποριών που προκύπτουν από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι χρήστες της.

6. COOKIES

Η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να βελτιώσει την πλοήγηση στο διαδίκτυο και την εμπειρία υπηρεσιών εκ μέρους του χρήστη, εντός των σελίδων της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής. Η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν cookies και μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών (όπως η Apple ID για τους διαφημιστές σε λειτουργικό σύστημα iOS των αντίστοιχων συσκευών και το πρόγραμμα Android Advertising ID για συσκευές που χρησιμοποιούν λειτουργικό πρόγραμμα Android) και άλλες τεχνολογίες ηλεκτρονικής ανίχνευσης (συγκεντρωτικά αναφερόμενες ως “Cookies”) προκειμένου να διαχωρίσουν τον κάθε χρήστη από άλλους και να παρέχουν τις περισσότερο βελτιστοποιημένες υπηρεσίες κάθε φορά που ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος επανέρχεται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, πλοηγούμενος στις σελίδες της και χρησιμοποιώντας τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της.

Τα Cookies χρησιμοποιούνται ακόμη για να καταδείξουν και να καταχωρήσουν προς ανάλυση τον προσωποποιημένο -για κάθε επισκέπτη/χρήστη/μέλος- τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και των προϊόντων/υπηρεσιών της. Τα Cookies επιτρέπουν ακόμη στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή και στα συνεργαζόμενα μαζί της τρίτα μέρη να εντοπίσουν και να στοχεύσουν τα ενδιαφέροντα των χρηστών, προκειμένου να ενισχύσουν την εντός της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής εμπειρία με σχετικό περιεχόμενο, αναρτήσεις, ιδιότητες, ευκολίες και διαφημιστικό υλικό.

Πέρα από τους παρόχους των υπηρεσιών δικτύου, η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί και επιπλέον τεχνολογίες διαδικτύου, όπως, για παράδειγμα, οι τεχνολογίες Flash, οι ανιχνευτικές τεχνολογίες ιστού (Web beacons) και οι εντοπιστές ψηφιογραμμάτων (pixel tags), καθώς και άλλες σχετικές παρόμοιες τεχνολογίες, οι οποίες χρησιμοποιούν, παρέχουν και μεταβιβάζουν cookies.

Ο σκοπός τους είναι να εντοπίσουν τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής εκ μέρους του χρήστη και επίσης, να του προσφέρουν διαφημιστικό υλικό που να προσωποποιεί την εμπειρία του ανάλογα με τις επιλογές του, την ίδια ώρα που εκείνος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, με πληροφορίες που συλλέγονται ακόμη και όταν ο κάθε επισκέπτης/χρήστης/μέλος πλοηγείται σε διαφορετικές ιστοσελίδες που επίσης χρησιμοποιούν προσβάσιμα cookies.

Η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει επίσης ανιχνευτικές τεχνολογίες ιστού (Web beacons) σε μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σε αλυσίδες ενημερωτικών e-mail μηνυμάτων (Newsletters) και σε λοιπούς ηλεκτρονικούς τρόπους επικοινωνίας, προκειμένου να διασταυρώσουν αν το κάθε συγκεκριμένο μήνυμα έχει ανοιχτεί/διαβαστεί, αλλά και για άλλους λόγους: διαφημιστικούς, ανάλυσης, προσωποποίησης περιεχομένου και μηνυμάτων. Η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή είναι δυνατόν να συγκεντρώσει και άλλες πληροφορίες χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους, μέσω της υιοθέτησης επιπρόσθετων τεχνολογιών.

Η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή περιστασιακά μπορεί να μοιράζεται πληροφορίες που οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη έχουν προσφέρει στην ιστοσελίδα kvacs.gr, μέσω παρόχων υπηρεσιών, οι οποίοι θα επαναδιασταυρώσουν τις πληροφορίες αυτές και θα τις συσχετίσουν με cookies που δίνουν το δικαίωμα στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή να επικοινωνήσει με χρήστες ή μέλη. Η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή είναι πιθανό να διευκολύνει τους συγκεκριμένους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών να τοποθετήσουν τα δικά τους cookies μέσα στο σύστημά της.

Αυτό μπορεί να γίνει με την ανάληψη ανάθεσης εκ μέρους ενός cookie το οποίο είναι επιφορτισμένο με την αναγνώριση μιας συγκεκριμένης τιμής, όπως συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος χρήστη/μέλους ή συγκεκριμένο δημογραφικό χαρακτηριστικό. Ο λόγος που επιτρέπεται αυτή η διαδικασία είναι για να μπορεί να γίνει αποδεκτή η παροχή διαφήμισης προς κάθε χρήστη ή μέλος της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής από άλλες αντίστοιχες ιστοσελίδες, εφαρμογές ή δέσμες υπηρεσιών.

Οι περισσότεροι περιηγητές ιστοσελίδων στο διαδίκτυο αποδέχονται αυτομάτως τα cookies, αλλά ένας επισκέπτης/χρήστης/μέλος μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του περιηγητή ιστοσελίδων που χρησιμοποιεί για πλοήγηση στο διαδίκτυο, ώστε να έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί τα cookies. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής δέχεται αυτοματοποιημένο αναδυόμενο παράθυρο αποδοχής (ή αποκλεισμού) cookies από το σύστημα της kvacs.gr.

Στην περίπτωση που ένας επισκέπτης/χρήστης/μέλος της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής επιλέξει να απορρίψει/να μην αποδεχτεί τα cookies, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δυνατότητά του να εγγραφεί, να πραγματοποιήσει είσοδο στην υπηρεσία και να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις ή τις προτιμήσεις του, όπως και η δυνατότητα να αλληλεπιδράσει υπό προϋποθέσεις με την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, με τις σελίδες της, τα προϊόντα ή/και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της θα απομειωθεί σημαντικά. Θα πρέπει επίσης ο κάθε επισκέπτης/χρήστης/μέλος που δεν θα αποδεχτεί τα cookies να γνωριζει ότι οι διαφημίσεις που θα μπορεί να δει, να παρακολουθήσει και γενικότερα να έχει πρόσβαση ενδεχομένως να μην είναι σχετικές με το προφίλ του και τα ενδιαφέροντά του.

7. ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι περισσότερες κινητές πλατφόρμες (iOS, Android ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα σταθερής ή κινητής συσκευής) έχουν καθορίσει συγκεκριμένους τύπους δεδομένων της συσκευής στα οποία οι εφαρμογές δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Οι πλατφόρμες αυτές έχουν συστήματα αδειοδότησης για τη λήψη της συγκατάθεσή σας. Η πλατφόρμα iOS θα σας ειδοποιήσει την πρώτη φορά που η Ιστοσελίδα / Εφαρμογή χρειαστεί πρόσβαση σε ορισμένα είδη δεδομένων και θα σας δώσει την επιλογή να συναινέσετε (ή όχι) στο αίτημα αυτό. Οι συσκευές Android ενημερώνουν για τα δικαιώματα που η Εφαρμογή μας απαιτεί πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, ενώ η χρήση της εφαρμογής αποτελεί τη συναίνεσή σας. Τα δικαιώματα / άδειες τα οποία, η Ιστοσελίδα / Εφαρμογή απαιτεί ενδέχεται να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

Σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται στο Διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη / χρήστη / μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την kvacs.gr, αν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Γενικών Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη / μέλους.

9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης / μέλος μπορεί να επικοινωνήσει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς επιβάρυνση με η kvacs.gr, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του, καθώς και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων, newsletter, push notifications, OneSignal manifest notifications ή άλλων ειδοποιήσεων.

Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, η kvacs.gr ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη / μέλος να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του. Επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής ως μέλη και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Ο κάτοχος λογαριασμού στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή (μέλος) είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στην ιστοσελίδα kvacs.gr οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Η kvacs.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης / μέλος παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η kvacs.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από τη στιγμή της ανάρτησής τους στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.
Παρακαλώ ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν τροποποιήσεις της τρέχουσας Πολιτικής Απορρήτου.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 21/02/2022