ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ

KVACS KV Advertising and Content Services

H KVACS έχει συνεργαστεί από το 2011 με πλήθος παραγόντων της αγοράς των Μέσων Ενημέρωσης και του marketing στην Ελλάδα και έχει παράξει αξιοσημείωτο αποτέλεσμα και στρατηγικές συνεργασίες που ωφέλησαν τους πελάτες της.

Πελάτες της KVACS είναι Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή ιστοσελίδες ενημερωτικού ή άλλου περιεχομένου, που παρέχουν πληροφορίες στο ευρύ κοινό για προϊόντα και υπηρεσίες.

Η KVACS βοηθά τους συγκεκριμένους πελάτες στον τρόπο στη συχνότητα, στον χρόνο και στο κοινό προώθησης του όγκου των πληροφοριών μέσα στο αχανές διαδίκτυο. Η KVACS δημιουργεί ή χρησιμοποιεί υπάρχοντα κανάλια επικοινωνίας, σχεδιάζει στρατηγικές, υλοποιεί καμπάνιες και υιοθετεί τις πιο σχετικές λέξεις-κλειδιά, για την ύψιστη αποδοτικότητα της λήψης του μηνύματος.

Ακολουθείται πάντα το πιο διαφανές πλάνο προώθησης και χρησιμοποιούνται τα πλέον κατάλληλα εργαλεία marketing στον παγκόσμιο ιστό, στα social media και σε όσες ταιριαστές εφαρμογές (Apps) απαιτείται για την βελτιστοποίηση της λήψης του μηνύματος προσφοράς υπηρεσίας ή διαθεσιμότητας προϊόντων, με απώτερο στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

Η KVACS βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να απολαμβάνει μακροχρόνιες συνεργασίες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και να διατηρεί ικανοποιημένους πελάτες βάσει επιδόσεων σε πωλήσεις και τζίρους. Μην ξεχνάτε ότι η KVACS έχει την ικανότητα να αναλάβει και το remarketing και μεθόδους retention (διατήρησης) πελατών, στις οποίες ακολουθεί τις προτιμήσεις των σχετικών πελατών ή ακόμη, τις σχεδιάζει η ίδια!